Privacyverklaring

De Voedingsbuddi€ verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Voedingsbuddi€ stelt jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Voor haar dienstverlening kan het zijn dat de Voedingsbuddi€ gegevens van jou nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld jouw naam, geboortedatum en adresgegevens. Het kan gaan om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. De Voedingsbuddi€ noteert deze gegevens alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling.

Bewaartermijn

De Voedingsbuddi€ bewaart jouw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Het delen van jouw persoonsgegevens

De Voedingsbuddi€ zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Bijvoorbeeld voor een rapportage aan de verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname.

De Voedingsbuddi€ heeft voor haar webhosting gekozen voor Siteground. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van haar dienstverlening aan de Voedingsbuddi€ beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Siteground heeft toegang tot jouw gegevens om de Voedingsbuddi€ (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door de Voedingsbuddi€ wordt verwerkt. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@devoedingsbuddie.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Meer informatie

Voor vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Voedingsbuddi€ kun je contact opnemen via info@devoedingsbuddie.nl.